12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemiz bünyesinde ekli ilan metinlerinde belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavları yapılacaktır.

 

Başvuru evraklarının süresi içerisinde Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içerisinde şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları Rektörlük Yazısı

Sınav Takvimi

Görevde Yükselme Sınavı İlan Metni

Görevde Yükselme Sınavı Müracaat Formu

Ünvan Değişikliği Sınavı İlan Metni

Ünvan Değişikliği Müracaat Formu

Etiket: Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı