Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 12 -13 Şubat 2024 tarihlerinde öğleden önce ve sonra olmak üzere dört oturum şeklinde Rektörlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Adaylar 08:30’da sınav için belirlenen Rektörlük Toplantı Salonu önünde hazır bulunacaktır.

Belirlenen tarih ve saatte sınava girmeyen aday sözlü sınav hakkını kaybedecektir.

“Yükseköğrenim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 12.12.2023 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavından başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ilanda belirtilen kadrolara atamalarının yapılması için Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınava katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

Sözlü sınav süreci kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında; ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince adaylara 6 (altı) farklı alanda Sınav Kurulunca belirlenen sorular sorulacaktır. Sözlü sınavda sorulacak sorulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda belirtilen puan değerlerine göre uygulanacaktır.

S.NO.       

SÖZLÜ SINAV ALANI

PUAN DEĞERİ

1

Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi

(3 soru, her bir soru 15 puan)

45

2

Bir Konuyu Kavrayıp, Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü

10

3

Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu

10

4

Özgüveni, İkna Kabiliyeti ve İnandırıcılığı

10

5

Genel Kültür ve Genel Yetenek

10

6

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı

15

GENEL TOPLAM

100

 

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.   

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV VE ATAMA TAKVİMİ

 

Sözlü Sınav Yeri

Rektörlük Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati

12 – 13 Şubat 2024 öğle öncesi ve sonrası olmak üzere dört oturum şeklinde

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

20.02.2024

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz

20.02.2024 – 27.02.2024

Sözlü Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazların

Sınav Kurulunca Değerlendirilmesi

28.02.2024 -06.03.2024

Kesinleşen Aday Listelerinin İlan Edilmesi

12.03.2024

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Listesi için TIKLAYINIZ.

Etiket: GÖREVDE YÜKSELME ve ÜNVAN DEĞİŞKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU