375 sayılı KHK Ek-25 Md. Uyarınca Geçici Görevlendirme

GÖREVLENDİRMELER > 375 sayılı KHK Ek-25 Md. Uyarınca Geçici Görevlendirme

375 sayılı KHK Ek-25 Md. Uyarınca Geçici Görevlendirme talebinde bulunacak kişilerin ekli belgeyi doldurarak 3 nüsha halinde çıktı alması ve Personel Daire Başkanlığına 3 nüsha olarak ıslak imzalı teslim etmesi gerekmektedir.

GÖREVLENDİRME FORMU