Görev Tanımları (Misyon-Vizyon)

BAŞKANLIĞIMIZ > Görev Tanımları (Misyon-Vizyon)

 

 
Vizyon: İnsan kaynakları yönetim sistemi oluşturmak. Değişim süreci içinde çalışanlarımızın ihtiyaçlarını, eğitimlerini ve gelişmelerini sağlamak. Karşılıklı işbirliği içerisinde modern bir yönetim anlayışına işlerlik kazandırmak.
 
 
 
Misyon: Kanunlar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirebilecek niteliklere haiz insan gücüne sahip olmak. Personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde olmalarını sağlamak. Yüksek iş ahlakımız ile yönetim ve çalışanlarımız için değer oluşturan bir birim olmak.